[Cách diễn đạt] 29_생각 종 해 보고 연락 드릴게요. Tôi suy nghĩ rồi sẽ liên lạc sau.

Ngày đăng: 11:12 15-09-2019

확실한 대답을 바로 못할 때는 어떻게 말해야 할까?
How to explain that you can't give an exact answer right away.
Nói thế nào khi không thể trả lời chính xác.

오늘의 한마디는 '생각 좀 해 보고 연락 드릴게요.' 입니다.
Today's expression : I will call you after I consider the matter.
Diễn đạt hôm nay: Tôi suy nghĩ rồi sẽ liên lạc sau.마이클 씨가 자동차 판매원한테서 걸려온 전화를 받고 있습니다. 직원은 마이클 씨에게 자동차 구입에 대해 빠른 결정을 요청하는데, 마이클 씨는 생각할 시간이 필요하다고 말하고 싶어하는군요. 이럴 때는 이렇게 말하면 됩니다. “생각 종 해 보고 연락 드릴게요.”
Michael đang nhận điện thoại của nhân viên bán xe ôtô gọi đến. Nhân viên yêu cầu Michael quyết đinh nhanh nhưng Michael muốn nói cần thời gian để suy nghĩ.
Lúc này nên nói “생각 종 해 보고 연락 드릴게요.”

Hội thoại hôm nay
자동차 판매원 : 그 차가 마음에 드시면 이번 주까지는 결정하셔야 합니다.
마이클 : 글쎄요, 생각 좀 해 보고 연락 드릴게요.

Nhân viên bán ôtô : Nêu anh thích chiếc xe đó thì phải quyết định ngay trong tuần này.
Michael : Để xem nào. Tôi suy nghĩ rồi sẽ liên lạc sau.

Học thêm
“연락드릴게요.”(Tôi sẽ liên lạc) là lời chào khi chia tay cho lần sau gặp lại như “또 연락드릴게요”(Tôi sẽ liên lạc lại) hoặc “나중에 연락드 릴게요.”(Tôi sẽ liên lạc sau nhé)


Bình luận


Tin cùng danh mục