[Ngữ pháp] Động từ + -(으)ㄹ까요?

Ngày đăng: 00:09 22-09-2019
Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về cách kết hợp của động từ với -(으)ㄹ까요?
- Nếu động từ không có patchim (âm tiết cuối kết thúc bằng nguyên âm) thì sẽ kết hợp với -ㄹ까요?
‘가다’-> ‘갈까요?
- Nếu động từ có patchim (âm tiết cuối kết thúc bằng phụ âm) thì sẽ kết hợp với -을까요?
‘먹다’-> ‘먹+을까요?’-> ‘먹을까요?’
- Với động từ kết thúc bởi patchim -ㄹ thì thêm '까요?'
’만들다‘-> ’만들+까요?‘->’만들까 요?‘
- Với động từ kết thúc bởi patchim -ㅂ thì bỏ -ㅂ và thay bằng ‘오/우’ tùy theo nguyên âm đứng trước -ㅂ là gì, rồi kết hợp với -ㄹ까요?
‘돕다’ -> ‘도우 + -ㄹ 까요?’-> '도울까요?’

Động từ
Sự kết hợp
가다

가- + -ㄹ까요?
갈까요?

쓰다

쓰- + -ㄹ까요?
쓸까요?

하다

하- + -ㄹ까요?
할까요?

먹다

먹- + -을까요?

먹을까요?

읽다

읽- + -을까요?

읽을까요?

듣다

(듣 =>) 들- + -을까요?

들을까요?

돕다

(돕=〉) 도우- + -을까요?
도울까요?

살다

살+까요?

살까요?

Ý nghĩa của biểu hiện:
1. Dùng để hỏi ý kiến, quan điểm của ai đó xem người này có muốn làm một việc gì đó không.
창문 닫을까요?
Tôi đóng cửa sổ nhé? (Bạn muốn tôi đóng cửa sổ không?)
켤까요?
Bật đèn lên nha? (Bạn muốn tôi bật đèn lên không?)
물 좀 드릴까요?
Uống chút nước chứ? (Bạn muốn uống một chút nước không?)
드릴까요?
Bạn muốn, cần gì ạ?
내일 제가 갈까요?
Ngày mai bạn có muốn tôi đến không?


2. Đề nghị làm thứ gì đó cùng nhau. Trong trường hợp này bạn có thể thêm 같이.
이번 주말에 영화 같이 볼까요?
Cuối tuần này chúng ta cùng nhau xem phim chứ?
이번 휴가 때 뭐 할까요?
Kỳ nghỉ này chúng ta nên làm gì nhỉ?
오늘 저녁에 뭐 먹을까요?
Bữa tối nay chúng ta nên ăn gì nhỉ?
시킬까요?
Chúng ta nên gọi gì bây giờ?
이제 집에 갈까요?
Chúng ta sẽ về nhà luôn chứ?
여기 잠깐 앉을까요?
Chúng ta ngồi đây một chút đã nha?

3.-(으)ㄹ까요 cũng được sử dụng cho câu hỏi, suy nghĩ hay suy đoán.
민수 씨가 왜 아직 안 올까요?
Tại sao Minsu vẫn chưa đến nhỉ?
내일 날씨가 좋을까요?
Ngày mai thời tiết liệu có đẹp không nhỉ?
서울의 집 값이 비쌀까요?
Giá nhà ở Seoul chắc đắt lắm đây?
운동을 하면 살이 빠질까요?
Tôi có thể giảm béo nếu tập luyện không nhỉ?

- Học các cấu trúc ngữ pháp sơ cấp khác tại: Tổng hợp ngữ pháp sơ cấp
- Tham gia nhóm học và thảo luận tiếng Hàn: Bấm vào đây
- Trang facebook cập nhật các bài học, ngữ pháp và từ vựng:


Động từ +(으)ㄹ까요?, (으)ㄹ까요?, ngữ pháp (으)ㄹ까요?, (으)ㄹ까요? grammar, ngữ pháp tiếng Hàn
Ảnh: Nguồn từ facepage King Sejong Institute


Tin cùng danh mục