[Ngữ pháp] N1(이)며 N2(이)며 "vừa ... vừa..., và"

Ngày đăng: 00:09 22-09-2019
Trước tiên hãy cùng xem và nghe hội thoại bên dưới để hiểu bối cảnh sử dụng của ngữ pháp này:

A: 오늘 발레 공연은 정말 좋았어요. 음악이며 무대 다 만족스러워요.
Buổi biểu diễn múa ba lê tối nay đã rất hay. Âm nhạc và sân khấu tất cả đều thỏa mãn.

B: 저도 유명한 곡이 많이 나와서 익숙했어요. 처음부터 끝까지 안 들어본 곡이 없을 정도예요.
Nhiều bài nổi tiếng xuất hiện nên tôi đã quen. Từ đầu đến cuối không có bài nào tôi chưa nghe thử.

A: 맞아요. 관현악단의 연주가 아직도 귀에 생생해요. 무대는 어땠어요?
Đúng vậy. Buổi biểu diễn của dàn nhạc vẫn còn sống động ở tai. Sân khấu thế nào?

B: 화려한 무대를 배경으로 펼쳐지는 무용수들의 아름다운 춤동작이 아주 인상적이었어요.
Động tác múa đẹp mắt của các vũ công được bày ra với bối cảnh sân khấu hoa lệ đã rất ấn tượng.

A: 여러 명의 무용수가 하나의 큰 모양을 만들어 보여줄 때는 정말 우아하지 않았어요?
Không phải là rất trang nhã khi một số vũ công làm cho xem một hình ảnh lớn ư?

B: 네, 정말 멋졌어요. 그리고 전투 장면에서는 무대가 역동적이어서 손에 땀이 나더라고요.
Vâng, rất tuyệt vời. Và ở cảnh chiến đấu sân khấu rất năng động và tay tôi đã ra mồ hôi.

Từ vựng:
만족스럽다: thỏa mãn
관현악단: dàn nhạc
생생하다: sống động
무용수: vũ công, diễn viên múa
춤동작: động tác múa
우아하다: trang nhã
전투: sự chiến đấu
역동적: sự năng động


Cách dùng: N1이며/며 N2이며/며 Được gắn vào danh từ dùng khi liệt kê ví dụ ở vế sau từ 2 ví dụ trở lên. Có thể sử dụng ‘이며’ nhiều lần. Có nghĩa tiếng Việt là "vừa ... vừa..., và"
Danh từ nếu kết thúc bằng phụ âm thì dùng ‘이며’, nếu kết thúc với nguyên âm thì dùng ‘며’.

그 식당은 음식 맛이며 분위기 다 좋아요.
Nhà hàng đó vị thức ăn và bầu không khí tất cả đều được.

영수 씨는 공부 운동이며 못하는 게 없어요.
Anh Young Su không có gì không thể làm dù là học hành hay thể thao.

졸업식에 가족이며 친구 아는 사람들이 다 왔어요.
Dù là gia đình hay bạn bè thì những người tôi quen biết đều đã đến lễ tốt nghiệp của tôi.


Nguồn tham khảo: Naver hội thoại tiếng Hàn

- Tổng hợp ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp: Bấm vào đây
- Tổng hợp ngữ pháp tiếng Hàn trung cấp, cao cấp: Bấm vào đây
- Tham gia nhóm học và thảo luận tiếng Hàn: Bấm vào đây
- Trang facebook cập nhật các bài học, ngữ pháp và từ vựng:

Ảnh minh họa, nguồn King Sejong Institute


Tin cùng danh mục