[Ngữ pháp] Danh từ + 이며 "đồng thời là..., cũng là..., còn là…,"

Ngày đăng: 00:09 22-09-2019
Chúng ta đã được học cấu trúc N1이며/며 N2이며/며. Với danh từ nếu kết thúc bằng phụ âm thì dùng ‘이며’, nếu kết thúc với nguyên âm thì dùng ‘며’. Có nghĩa là “vừa … vừa…, và”. Xem kỹ hơn bài viết N1이며/며 N2이며/며 tại đây.

Tuy nhiên, bạn sẽ có thể gặp trường hợp danh từ dù là kết thúc bằng phụ âm hay nguyên âm cũng kết hợp với 이며. Thực chất, đó là hình thái của 'danh từ + 이다 + 며'. Tương đương với nghĩa tiếng Việt là "đồng thời là..., cũng là..., còn là…,".이며 được dùng để liên kết giữa hai danh từ biểu hiện ý nghĩa chủ thể của hai danh từ đó là giống nhau. Nói cách khác, nó được sử dụng khi một chủ thể đồng thời mang hai ý nghĩa biểu hiện bởi hai danh từ đi kèm.

그 사람은 사업가이며 정치가로 알려져 있다.
Người đó được biết đến là một chính trị gia đồng thời cũng là một nhà kinh doanh.

율곡 이이는 조선 시대의 대표적인 학자이며 위대한 정치가이다.
Lee Yul Gok là chính trị gia vĩ đại cũng là học giả tiêu biểu của thời gian Choson.
*이율곡Lee Yul Gok (1536 - 1584) vừa là học giả vừa là chính trị gia thời đại Joseon. Ông là con trai của nghệ sĩ Sinsaimdang. Cùng với Lee Hwang, Lee Yul Gok được coi là học giả vào bậc nhất của Hàn Quốc.

한국은 반도 국가이며 작은 나라이었기 때문에 외국으로부터 많은 침략을 받았다.
Hàn Quốc vì là một đất nước nhỏ lại còn là một bán đảo nên bị nước ngoài xâm lược rất nhiều.

A: 신사임당은 어떤 분이세요?
B: 신사임당은 시와 그림에 뛰어난 재주를 가진 예술가이며 훌륭한 어머니예요.
신사임당 là người như thế nào vậy?
신사임당 là người mẹ xuất sắc đồng thời là nghệ sĩ mang tài năng xuất chúng về thi họa.

A 모나리자를 그린 사람이 누구예요?
B 이탈리아 출신의 화가 레오나르도 다빈치예요.그는 천재 화가이며 조각가이며 과학자입니다.
Người vẽ Mona Lisa là ai vậy?
Là Leonardo da Vinci họa sĩ xuất thân từ Italy. Ông ấy là nhà khoa học, đồng thời là nhà điêu khắc cũng là họa sĩ thiên tài.

- Tổng hợp ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp: Bấm vào đây
- Tổng hợp ngữ pháp tiếng Hàn trung cấp, cao cấp: Bấm vào đây
- Tham gia nhóm học và thảo luận tiếng Hàn: Bấm vào đây
- Trang facebook cập nhật các bài học, ngữ pháp và từ vựng:


Tin cùng danh mục