Sách-Tài Liệu TOPIK

[Ngữ pháp] N 치고: Đã là...thì (sẽ) không... / so với...thì...

[Ngữ pháp] N 치고: Đã là...thì (sẽ) không... / so với...thì...

Danh từ kết hợp với 치고 có hai trường ý nghĩa chính và khá là khác nhau về hoàn cảnh sử dụng và ý nghĩa. *Cách dùng 1: Khi sử dụng cùng với các danh từ mang tính đại diện cho thứ gì đó, nó biểu hiện rằng nội dung ở phía sau

[Ngữ pháp] Động từ + (으)시지요

[Ngữ pháp] Động từ + (으)시지요

Trước tiên hãy cùng xem và nghe hội thoại bên dưới để hiểu bối cảnh sử dụng của ngữ pháp này: A: 마리아 씨, 안색이 어두워요. 무슨 걱정거리라도 있으세요? Maria, sắc mặt cô tối tăm vậy. Có điều gì lo lắng gì à? B:


[Ngữ pháp] [동사/형용사] 기 때문에 Thể hiện lý do, nguyên nhân

[Ngữ pháp] [동사/형용사] 기 때문에 Thể hiện lý do, nguyên nhân

Ngày đăng: 23:58 21-09-2019 - Bình luận: 0 - Lượt xem: 56

[동사/형용사] 기 때문에 1. [A기 때문에 B] Gắn vào sau thân động từ hoặc tính từ thể hiện A là lý do, nguyên nhân lớn nhất của B. 내 친구는 성격이 좋기 때문에 인기가 많아요. Bạn tôi vì có tính cách rất tốt nên được nhiều

[Ngữ pháp] [Động từ] 는군요/ [Tính từ] 군요 Cảm thán/ngạc nhiên khi biết một sự việc hoàn toàn mới.

[Ngữ pháp] [Động từ] 는군요/ [Tính từ] 군요 Cảm thán/ngạc nhiên khi biết một sự việc hoàn toàn mới.

Ngày đăng: 23:58 21-09-2019 - Bình luận: 0 - Lượt xem: 29

[동사] 는군요 [형용사] 군요 1. Sử dụng trong khi nói chuyện và thể hiện sự cảm thán của người nói về một thực tế mới mẻ được biết ngay lúc bấy giờ (thường là có cảm giác ngạc nhiên.) 갑자기 비가 많이 오는군요. Đột

[Ngữ pháp] Động từ + 고 : 'rồi, và sau đó' - Thể hiện về trình tự thời gian, 순차 (Trật tự, thứ tự)

[Ngữ pháp] Động từ + 고 : 'rồi, và sau đó' - Thể hiện về trình tự thời gian, 순차 (Trật tự, thứ tự)

Ngày đăng: 23:58 21-09-2019 - Bình luận: 0 - Lượt xem: 80

[동사] 고 (2) 1. [A고 B] Sau khi thực hiện A thì thực hiện tiếp B 저는 숙제를 하고 친구를 만날 거예요. Tôi làm bài tập rồi sẽ gặp gỡ bạn bè 오늘 아침에 세수하고 밥을 먹었어요. Sáng nay tôi đã rửa mặt rồi ăn cơm. 2. [A고 B] A

[Ngữ pháp] Động từ/Tính từ + 고 : Và, còn 나열( Liệt kê)

[Ngữ pháp] Động từ/Tính từ + 고 : Và, còn 나열( Liệt kê)

Ngày đăng: 23:58 21-09-2019 - Bình luận: 0 - Lượt xem: 113

[동사/형용사]고 (1) 만나다->만나고, 먹다->먹고, 예쁘다->예쁘고, 춥다->춥고 1. [A고 B] Sử dụng khi liên kết A và B là những hành động hay trạng thái tương tự nhau. Nghĩa trong tiếng Việt là 'và, còn' 음식이 너무 맵고

[Ngữ pháp] Động từ + 고 있다 'đang' : Hành động đang tiếp diễn

[Ngữ pháp] Động từ + 고 있다 'đang' : Hành động đang tiếp diễn

Ngày đăng: 23:58 21-09-2019 - Bình luận: 0 - Lượt xem: 87

Động từ +고 있다 : Đang (V-ing) Trước tiên hãy cùng xem đoạn hội thoại sau: 지나: 여보세요? 유리: 지나야, 지금 뭐하고 있어? 지나: 아, 유리니? 책 읽고 있었어. 넌 뭐 하고 있어? 유리: 과학 숙제가 너무 어려워서

[Ngữ pháp] V-고 싶다, V-고 싶어하다: Mong muốn, muốn...

[Ngữ pháp] V-고 싶다, V-고 싶어하다: Mong muốn, muốn...

Ngày đăng: 23:58 21-09-2019 - Bình luận: 0 - Lượt xem: 85

Động từ + '-고 싶다' Trước tiên chúng ta hãy cùng xem đoạn hội thoại bên dưới: 지나: 엄마, 오늘 저녁 메뉴는 뭐예요? 엄마: 글쎄,뭐 먹고 싶어? 지호: 저는 김치찌개 먹고 싶어요. 지나: 엄마, 저는 피자 먹고 싶어요. 엄마:

[Ngữ pháp] Động từ/Tính từ + 겠 (2) 'chắc, chắc là, chắc sẽ '

[Ngữ pháp] Động từ/Tính từ + 겠 (2) 'chắc, chắc là, chắc sẽ '

Ngày đăng: 23:58 21-09-2019 - Bình luận: 0 - Lượt xem: 83

[동사/형용사] 겠 (2) '겠' có hai cách dùng với hai ý nghĩa rất khác nhau, để tìm hiểu cách dùng khác xin nhấn vào đây (Động từ + 겠 (1) 'sẽ') Bài này chúng ta tìm hiểu về cách dùng thứ 2 của 겠: 1. Gắn vào thân động từ hay

[Ngữ pháp] Động từ + 겠 (1)

[Ngữ pháp] Động từ + 겠 (1) "sẽ"

Ngày đăng: 23:58 21-09-2019 - Bình luận: 0 - Lượt xem: 60

[동사] 겠 (1) '겠' có hai cách dùng với hai ý nghĩa rất khác nhau, để tìm hiểu cách dùng thứ 2 xin nhấn vào đây (Động từ/Tính từ + 겠 (2) 'chắc, chắc là, chắc sẽ ') Bài này chúng ta tìm hiểu về cách dùng thứ nhất của 겠 1. Thể

[Ngữ pháp] Tính từ+ 게(1) Biến tính từ thành trạng từ

[Ngữ pháp] Tính từ+ 게(1) Biến tính từ thành trạng từ

Ngày đăng: 23:58 21-09-2019 - Bình luận: 0 - Lượt xem: 178

-게(1) 1. Bổ nghĩa cho động từ mà xuất hiện đằng sau với ý nghĩa của '어떻게, 얼마나'/như thế nào, bằng bao nhiêu. Đứng sau tính từ và một số động từ thể hiện mức độ, phương thức của hành động, ở vế sau. Tính từ hoặc

[Ngữ pháp] 게 되다 'được, bị, trở nên, phải...'

[Ngữ pháp] 게 되다 'được, bị, trở nên, phải...'

Ngày đăng: 23:58 21-09-2019 - Bình luận: 0 - Lượt xem: 99

Trước tiên hãy cùng xem đoạn hội thoại bên dưới: 지나: 야- 오랜만이야. 방학 잘 보냈어? 너 정말 날씬해졌어. 유리: 방학 때 다이어트를 좀 했어. 너는 방학 때 뭐 했어? 지나: 나는 방학 동안 과학 캠프에 다녀왔어. 유리: 과학

[Ngữ pháp] Động từ/Tính từ + 거나 ‘hoặc là, hay là’

[Ngữ pháp] Động từ/Tính từ + 거나 ‘hoặc là, hay là’

Ngày đăng: 23:58 21-09-2019 - Bình luận: 0 - Lượt xem: 84

[동사/형용사]거나 1. [A 거나 B] Trong A và B lựa chọn/ chọn ra lấy một. 거나 gắn vào sau động từ hay tính từ, biểu hiện sự lựa chọn một trong hai hoặc nhiều sự vật, trạng thái. Nghĩa trong tiếng Việt là ‘hoặc (là), hay (là)’. Nó

[Sách TOPIK] TOPIK I Vocabulary in 40 days + TOPIK II Vocabulary in 50 days (쏙쏙 한국어 TOPIK 어휘 초급, 쏙쏙 한국어 TOPIK 어휘 중급)

[Sách TOPIK] TOPIK I Vocabulary in 40 days + TOPIK II Vocabulary in 50 days (쏙쏙 한국어 TOPIK 어휘 초급, 쏙쏙 한국어 TOPIK 어휘 중급)

Ngày đăng: 11:10 15-09-2019 - Bình luận: 0 - Lượt xem: 141

Bên dưới là link download sách học từ vựng TOPIK I và TOPIK II, chúc các bạn học tốt! Các bạn xem qua file PDF nếu thấy hay thì nên mua sách gốc để ủng hộ tác giả nhé. 1/ TOPIK I Vocabulary (40 Days) - 쏙쏙 한국어 TOPIK 어휘 초급 40 Link

TỔNG HỢP ĐỀ THI TOPIK

TỔNG HỢP ĐỀ THI TOPIK

Ngày đăng: 11:10 15-09-2019 - Bình luận: 0 - Lượt xem: 15

Dưới đây là link để tải về tất cả đề thi TOPIK của các đợt thi trước. Các bạn tải về ôn luyện nhé. Chúc các bạn học tốt và thi may mắn! Link tải đề thi TOIK qua các năm: https://goo.gl/euLtps Thêm vào đó, các bạn có thể truy

[TOPIK] Tất cả về kỳ thi TOPIK

[TOPIK] Tất cả về kỳ thi TOPIK

Ngày đăng: 11:10 15-09-2019 - Bình luận: 0 - Lượt xem: 184

Thông tin cơ bản về kì thi Topik 1.TOPIK là gì ? TOPIK là chữ viết tắt của 한국어능력시험 (Kỳ thi năng lực tiếng Hàn- 韓國語能力試驗- TOPIK; Test of Proficiency in Korean), do Viện giáo dục quốc tế Quốc gia Hàn Quốc đứng ra tổ chức hằng

[Sách TOPIK] Sách ngữ pháp, từ vựng và hướng dẫn về TOPIK

[Sách TOPIK] Sách ngữ pháp, từ vựng và hướng dẫn về TOPIK

Ngày đăng: 11:10 15-09-2019 - Bình luận: 0 - Lượt xem: 21

- Tham gia nhóm học và thảo luận tiếng Hàn: Bấm vào đây - Bấm vào theo dõi trang facebook để cập nhật bài học tiếng Hàn miễn phí: Sách "Essential grammar for TOPIK" - 150 Ngữ pháp chính cần thiết cho TOPIK cho cấp độ